Ηλεκτρονικά πλέον όλες οι φορολογικές δηλώσεις

φορολογικές-δηλώσεις

Η μηνιαία καταβολή φόρου

που παρακρατήθηκε από εργοδότες

(PAYE, με κώδικα φόρου 0100), και δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή μόνο μέσω της υπηρεσίας   JCCsmart.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την 1η Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταβολή του πιο πάνω φόρου, όταν αυτός φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, πραγματοποιείται μόνο στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ