Βοήθεια για εγγραφή στο σύστημα TaxisΝet του Τμήματος Φορολογίας

Μετά από την απόφαση του Τμήματος Φορολογίας για την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα από 01/01/2018 μέσω του συστήματος TaxisΝet, η εταιρία μας παρέχει την βοήθεια σε όποιον χρειαστεί για τα εξής κάτωθι:

  • Εγγραφή στο σύστημα TaxisΝet

  • Συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης

    Συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης

  • Πληρωμή τυχών φόρων